Погледнете право напред

Ценя графични романи, които ми дават още едно преживяване, такъв, който никога не бих могъл да пробвам или разбера. Това е силата на поглед напред...
Continue Reading