Преглед на комиклиста: Redline Volume 1 TP

Mars. Близкото бъдеще-иш. Засега най -вече военна база, място, където хора като Superintendent Denton Coyle се забиват да правят едно и също нещо всеки ден....
Continue Reading