Няколко отзива за комикси….

Страх от себе си#2. Така че ние сме два въпроса в последното събитие на Marvel и в този брой виждаме Один в затвора Тор (отново)....
Continue Reading